home > 毛细管流变仪
CONTIFEED自动供料系统

 

主要特点

1.     利用料筒/螺杆 (D20x10D or D20x25D)把熔体自动的直接加注到测试膛

2.     挤出机安装在RG50后面

3.     可外置液体冷却系统以快速冷却测试材料加注区域

4.     紧凑设计

5.     模块化设计便于清理

6.     极好的操作舒适性

 

设备优势

1.     向毛细管料筒中加料无气泡产生

2.     节省约50%的测试时间

3.     在测试温度下存留时间更短

4.     减少热降解或烧焦

5.     在模拟加工条件下检测流变数据

6.     定义预塑化- 测试PVT和其他材料的唯一方法

7.     干燥混合