home > 毛细管流变仪
CONTIFEED自动供料系统
主要特点:
  CONTIFEED-毛细管流变仪的连续供料系统
   
  主要特点:
  1.     利用料筒/螺杆 (D20x10D or D20x25D)把熔体自动的直接加注到测试膛
  2.     挤出机安装在RG50后面
  3.     可外置液体冷却系统以快速冷却测试材料加注区域
  4.     紧凑设计
  5.     模块化设计便于清理
  6.     极好的操作舒适性
   
  设备优势:
  1.     向毛细管料筒中加料无气泡产生
  2.     节省约50%的测试时间
  3.     在测试温度下存留时间更短
  4.     减少热降解或烧焦
  5.     在模拟加工条件下检测流变数据
  6.     定义预塑化- 测试PVT和其他材料的唯一方法
  7.     干燥混合